POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Cine suntem și cum ne puteți contacta

DERATI SOLUTION® – este denumirea comerciala a Societății SC Deratisol Solution SRL, cu  sediul social in Oraș Bragadiru, Sos. Alexandriei, Nr.249, Județ Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu nr. J40/4558/2016, avand CUI: 35870915, tel.: 0749.061.594,  e-mail: office@derati.ro, cont bancar nr. RO25BTRLRONCRT0350508901, deschis la Banca Transilvania; . În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrămailto:gdpr@klintensiv.comm datele dvs cu caracter personal.

DERATI SOLUTION® este inscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 24…

Potrivit Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) – (General Data Protection Regulation – GDPR), Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  DERATI SOLUTION® are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai, pentru scopurile specificate, datele personale pe care clientii companiei sau utilizatorii site-ului www.klintensiv.ro le furnizeaza. Orice informatie care este trimisa prin intermediul formularelor de contact, inclusiv newsletter, va fi folosita tinand cont de dreptul la confidentialitate.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul DERATI SOLUTION®cu protecția datelor la adresa de e-mail office@derati.ro, sau prin poștă sau curier la adresa: Oraș Bragadiru, Sos. Alexandriei, Nr.249,  Județ Ilfov – cu mentiunea: în atenția Responsabilului DERATI SOLUTION® cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Primim informații de la dvs. astfel:

Când vă creați un cont DERATI SOLUTION®, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon.

Există posibilitatea să folosim adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă ruga să participați la sondaje online. În cazul în care decideți să răspundeți la întrebări, vom prelucra și adresa IP.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs, în cazul în care ne-ați acordat consimțământul pentru cookies  și alte tehnologii similare. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

În general, nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru prestarea serviciilor DERATI SOLUTION® în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 1. a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei DERATI SOLUTION®;
 2. b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 3. c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 4. d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 5. e) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;
 6. f) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile DERATI SOLUTION®

Prelucrarea datelor dvs. pentru scopurile a)-f) este întemeiată  pe  articolul 6, alin. 1, lit. b din GDPR și anume încheierea și executarea unui contract între DERATI SOLUTION® și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă, respectiv cea privind comercializarea online a produselor noastre. Totodată, pentru anumite situații la care ați consimțit în prealabil, temeiul este reprezentat de articolul 6, alin. 1, lit. a din GDPR și de articolul 9, alin. 2, lit. a) și anume consimțământul persoanei vizate.

 1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, prin intermediul cookies-urilor și al altor tehnologii de urmărire, dacă ne acordați consimțământul dumneavoastră, conform art. 6, alin. 1, lit. a din GDPR.

Vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor împuterniciți, studii și cercetări de piață. În cazul în care vom apela la împuterniciți, vă asigurăm că vom avea încheiat cu aceștia un contract conform art. 28 din GDPR. Temeiul legal pentru această prelucrare este articolul 6, alin. 1, lit. f din GDPR, interesul legitim DERATI SOLUTION® fiind acela de a-și îmbunătăți constant serviciile pe baza feedback-ului primit de la clienți, precum și interfața website-ului. Vă puteți oricând opune primirii de sondaje pe mail, prin accesarea link-ului de dezabonare de la finalul mailului.

 1. Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, în cazul în care ne-ați acordat consimțământul pentru fiecare canal în parte  (cum ar fi: e-mail/SMS)  vă putem transmite informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu”.

Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă.

Ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;
 • Contactarea DERATI SOLUTION® folosind detaliile de contact descrise mai sus.
 1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei DERATI SOLUTION® față de atacuri cibernetice:
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma DERATI SOLUTION®. În ceea ce privește datele cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat plasând comandă online, vrem să știi că acestea sunt păstrate în acord cu Ordinul 2634/2015 privind legislația contabilă și anume 10 ani cu incepere din anul financiar urmator celui in care a fost intocmit documentul contabil respectiv (anume, factura).

În cazul sondajelor online, datele referitoare la sondaje vor fi șterse imediat după evaluare, dar nu mai mult de 90 zile din momentul completării sondajului.

În situația în care un cont de utilizator este inactiv pentru o perioadă mai mare sau egală cu 3 ani de la data ultimei conectări în cont, datele cu caracter personal furnizate în scopul creării contului vor fi șterse, mai putin datele transpuse in facturi care vor fi stocate pe perioada mentionata mai sus. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării informațiilor de mai sus inclusiv ulterior închiderii contului.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • societăților din cadrul aceluiași grup de societăți cu DERATI SOLUTION®;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • furnizorului platformei logistice in cadrul careia se realizeaza operatiunile logistice aferente comenzii (colectarea produselor, emiterea facturii etc.)
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre
 • terți achizitori, în măsura în care activitatea DERATI SOLUTION® ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele cu caracter personal ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții sau către alte societăți din grupul din care face parte DERATI SOLUTION®, care vor respecta instrucțiunile DERATI SOLUTION® în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia, conform art. 28 din GDPR în cazul persoanelor împuternicite, respectiv art 26 din GDPR, in cazul operatorilor asociati, asigurând același nivel de protecție.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta:

 • prin e-mail la adresa:  office@derati.ro sau
 • prin poștă sau curier la adresa: Oraș Bragadiru, Sos. Alexandriei, Nr.249, Județ Ilfov – cu mentiunea: în atenția Responsabilului DERATI SOLUTION® cu protecția datelor

Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului DERATI SOLUTION®. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

Durata de răspuns. Vom răspunde la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care vă vom informa în termen de o lună cu privire la motivele întârzierii și veți primi un răspuns de la noi în termen de maximum doua luni. S-ar putea să fie necesar să vă cerem mai multe informații pentru a putea califica cererea dumneavoastră. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturile persoanelor vizate Descriere
Accesul

Puteți să ne cereți:

·        să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

·        să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

·        să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ) și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; sau dați curs unui drept legal de a vă opune în temeiul art. 21 alin. 1 sau 2 din GDPR; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

·     acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

·     prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau

·     acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

·     v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre legitime prevalează este în desfășurare.

·      În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Portabilitatea datelor

·     Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

·     prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

·     Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

·     De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

·     Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau vă afectează în alt mod similar într-o măsură semnificativă.

·     Acest drept nu se aplică atunci când:

·     (a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și DERATI SOLUTION®; (b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică DERATI SOLUTION® și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau (c) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Plângeri

·     Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul DERATI SOLUTION® cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • prin e-mail la adresa office@derati.ro sau
 • prin poștă sau curier la adresa: Oraș Bragadiru, Sos. Alexandriei, Nr.249,  Județ Ilfov – cu mentiunea: în atenția Responsabilului DERATI SOLUTION® cu protecția datelor